Legenda:

Osoby zaznaczone na czerwono oznaczają te, które wpłaciły.

© zlotbassetow.com.pl